Iemand het gesê dat sinici is omgekeerde romantici.  Hulle het veel van die lewe verwag, dit nie gekry nie en toe na die ander uiterste gevlug.  Sinci sal, byvoorbeeld, sinies wees oor dié blog, en die moontlikheid van verandering in innerlike dinamika bevraagteken, van groei en genesing.  Van wat sinici sê, hoe hulle dit sê, kan mens agterkom dat daar sake onder die bravade skuil.

Ek het geluister na sinici, selde probeer teepraat, want stryery is hulle nering, om die Argument te Wen, en om “beter as” te wees.  Dit is nie moeilik om die masker te sien nie, die een wat poog om dinge weg te steek agter die uiterlike verwerping.

Ek is nie te vinde vir naïewe aanvaarding van enige iets wat verby kom nie.  Ek stel voor dat dit veel meer lonend is as jy luister, poog om te verstaan, stem saam om tee te stem, indien nodig.  Elkeen van ons kom uit ‘n verband en as jy nie die verband verstaan nie, sal jou oordeel oor daardie person nie regverdig wees nie.

Sinici is geslote mense.  Mens kan hulle aanmoedig om oop te wees en kyk of daar iets is wat hulle kan leer.  Dit is moeilik. Dalk kan ons sê dat waar jy ‘n sinikus aantref, eerder as ‘n nadekende, sensitiewe kritikus, is dit ‘n defensiewe mens.

Wat kan hulle ons offer?  Ek meen dat hulle as kritici wil voorkom, maar goeie kritici is krities oor hulle eie mening.  Sinici het min om ons te offer en dit is meestal onvrugbaar.  Hulle is skugter vir kwesbaarheid.  Hulle hoop dat ons in solidariteit saamstaan teen dit wat ander innig probeer regkry.  Dit is vir hulle lekker en die loon is ‘n magsspel.

Daar is vrees in die ontkenning, seker ook die pyn van teleurstelling of verontnugtering.  Hulle klap sweep.  Moenie iemand wat innig na waarheid soek, naby my bring nie.  Vir my is sulke mense in elk geval te bang om die waarheid in die oog te kyk.  As daar enigsins waarheid is.  My denke is suiwer logika.

Ek stem saam dat party dinge nie aanvaarbaar is nie en selfs bespotlik is.  Ek het op ‘n kol intelligente mense hoor sê dat Tafelberg word as ‘n landingstrook vir vlieënde pierings gebruik.  Ek kon daaroor sinies gewees het.  Dit was vir my beter om na dink wat onder hierdie soeke aan die gang is.  Op my eie, kon ek maar kopskud en sê party mense is interessant.

Ek moet waak teen my sinisme oor sinici.  Soos ek, het hulle ook genesing nodig.

Willem

September, 2019

Beelde

Tekening – Geurmelin

Foto – bron verloor

Tekening – myne

Tekening –  Bauhaus