Tweede in ‘n reeks van twee

Ek skree Jy skree Die polisie kom Dis ongemalik

Nog ‘n dankie aan die Indiana Hills Community Board woordspeler wat ons met sy humor na ‘n besef toe sleep: daar is meer as een manier om ons twissery te benader.  Ek praat weer oor pare, maar ek meen dat ouers en kinders, gesins- en familielede, as ook individuele mense, iets kan baat.

Die eerste ding waaroor ons kan stry, is dat daar wel verskillende wyses is om te twis  — om te begin, die regte manier en die verkeerde manier.  Dit is belangrik om voor enige redekawel te aanvaar dat daar wel meer as een manier is.

Dié werk wat vooraf gedoen word, verder die verrinnewering van twissery kan bring. Dit is ‘n raamwerk waarbinne die twissery skeppend kan plaasvind.   Jy mag die woord “reëls” gebruik.  Vir my het die woord negatiewe konnotasies.  “Ons manier” is dalk ‘n beter groen vlag.

Min word bereik as daar nie “n voorafgaande raamwerk is nie, ‘n konstitusie, as ‘t ware.  Daar is seker pare wat nie baklei nie … ja, ek het van een in Alaska gehoor, derde huis aan die linkerkant, as jy inkom …

Dus, vir dié van ons wat wel baklei, kan ons en moet ons, skeppend wees.  Vir ons liefdesonthalwe.  Hier is iets wat ek nuttig vind:

1  Berei die terrein voor.  Skei af die naïwiteit: “O, ons baklei nooit.”  Besluit oor die buitelyne en oefen selfs die benadering.  Stem as paar daaroor saam.

2  Besluit oor ‘n groen vlag (‘n woord of ‘n frase) wat jy hys wanneer die hitte begin toeneem, voor gevoelens in fratsvloed-modus verkeer.   Binne dié raamwerk, verminder jy die vrees-woede sindroom wat alles beduiwel.

Die uitleg van idees wat volg, is iets wat ek al gedoen het en dit werk.  Ek noem dit Luister-Herhaal.

  • A en B het ‘n hewige verskil wat begin persoonlik raak.
  • A en B het voorheen besluit om die bostaande benadering toe te pas as twissery ontstaan.
  • A vertel B wat hom kwaadmaak. B luister net en herhaal akkuraat wat sy hoor.  Die rolle word dan omgeruil.
  • Voorbeeld:

A:  Weet jy wat maak my kwaad?  Dis wanneer jy X doen.  B:   Wat ek hoor jy sê, is dat jy werklik kwaad word wanneer ek X doen.

A beperk sy stelling tot ‘n paar woorde sodat dit maklik word om te herhaal.

A:  Waneer ek jou kwalik neem, is wanneer jy Y.

B:  Wat ek hoor, is dat jy my kwalik neem wanneer ek Y.

A:  En wanneer jy Z, dan is dit net te veel.

B:  Ek hoor dat dit vir jou te veel is, wanneer ek Z.

Nou word die rolle omgekeer.

B:  Jy het dit nou net gedoen.  Dis wanneer jy A.

A :  Ek hoor dat ek dit nou net weer gedoen.  Dit is wanneer ek A.

B:  En wanneer jy B sê, is dit net te veel.

A:  Ek hoor dat C3 jou irriteer.

B:  Nee, dis net C wat my irriteer.

A:  Ek by jou dat C jou irriteer.

B:  Ek verstaan werklik nie waarom jy D kan sê nie.

A:  Ek hoor dat jy nie weet hoe ek D kan sê nie.

En dieselfde vir punt E en punt F.  Daar word nie gestry of gedebateer nie.  Die aktiwiteit verseker ‘n maksimum kommunikasie wat die eerste slagoffer in ‘n redekawel is

Dit is verbasend wat luister kan doen om ‘n argument te ontlont.  Ek voel dat ek gehoor word, dat ek verstaan word en self waardeer word.  Dalk is dit waaroor die argument eintlik draai.  My vrees en woede verminder.

Verder:

A:  Mag ek vir jou sê wat ek meen jy voel?

B:  Oukei.

A:  Ek meen jy voel E, F en G.

B:  Nie juis G nie.  Maar E en F is reg.  Mag ek vir jou sê wat ek meen jy voel ?

A:  Oukei.

B:  Ek meen jy voel H, K en G.

A:  G?  Dis interessant.  Ek het nie daaroor gedink nie, maar jy’t reg.  En, ja ek voel seker H en K.

B:  Mag ek nou vir jou vertel wat ek voel?

A:  Goed.

Dié proses verwyder die magsstryd.   Die deelnemers besef daardeur dat dié redekawel kan vir die ander maklik wees nie.  Die toon wat deur hierdie aktiwiteit geskep word, bring helderder denke na vore.  Die deelnemers is nader aan versoening.

Ag, dis nie maklik nie, maar tog beter as die barbare benadering wat soms die liefde tussen twee mense verspoel, dit wat die twee aan die begin saamgebring het.

 

Soet is dit om die oë van die geliefde te kus,

                   maar nie so soet nie as wanneer daar trane

                            aan hulle is   –  Franse skrywer

Willem

Augustus, 2019

Beelde

My tekening

My foto

Foto – bron verloor

Foto – bron verloor